Nhà Sản phẩm

Dược phẩm trung gian

Sản phẩm tốt nhất
Alpha Lipoic Acid Powder CAS 1077-28-7 Các nhà cung cấp nguyên liệu thô cho ngành dược phẩm

Alpha Lipoic Acid Powder CAS 1077-28-7 Các nhà cung cấp nguyên liệu thô cho ngành dược phẩm

Số CAS:1077-28-7
Từ đồng nghĩa:5-(dithiolan-3-yl)pentanoic acid; Axit pentanoic 5- (dithiolan-3-yl); 6,8-Dithiooct
CAS 121-30-2 Nguyên liệu dược phẩm 4-Amino-6-Chlorobenzene-1,3-Disulfonamide

CAS 121-30-2 Nguyên liệu dược phẩm 4-Amino-6-Chlorobenzene-1,3-Disulfonamide

Số CAS:121-30-2
Từ đồng nghĩa:Salmid; Salmid; 5-Chloro-2,4-disulfamoylaniline; 5-Chloro-2,4-disulfamoylani
CAS 2107-69-9 Nguyên liệu dược phẩm 5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-One

CAS 2107-69-9 Nguyên liệu dược phẩm 5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-One

Số CAS:2107-69-9
Công thức phân tử:C11H12O3
Dimethyl 5-Nitroisophthalate CAS 13290-96-5 Dược phẩm trung cấp

Dimethyl 5-Nitroisophthalate CAS 13290-96-5 Dược phẩm trung cấp

Synonyms:Dimethyl 5-nitroisophthalate; 5-Nitroisophthalic Acid Dimethyl Ester; 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester;
CAS No.:13290-96-5
5-Axit nitroisophthalic CAS 618-88-2

5-Axit nitroisophthalic CAS 618-88-2

Synonyms:5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate; 5itroIsophathalicAcid; 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-; 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid; 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid;
CAS No.:618-88-2
Axit 5 aminoisophthalic , CAS 99-31-0

Axit 5 aminoisophthalic , CAS 99-31-0

Synonyms:5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate; 5itroIsophathalicAcid; 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-; 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid; 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid;
CAS No.:618-88-2
Dược phẩm trung gian Alectinib CAS 1256580-46-7

Dược phẩm trung gian Alectinib CAS 1256580-46-7

Synonyms:Alectinib; AF802; UNII-LIJ4CT1Z3Y; 9-ethyl-6,6-dimethyl-8-(4-morpholin-4-ylpiperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile; 9-ethyl-6,11-dihydro-6,6-dimethyl-8-(4-(4-morpholinyl)-1-piperidinyl)-11-oxo-5h-benzo(b)carbazole-3-carbonit
CAS No.:1256580-46-7
CAS 939-80-0 tert-butyl 6-xyano-2- (2- (4-ethyl-3-iodophenyl) propan-2-yl) -1H-indole-3-carboxylate

CAS 939-80-0 tert-butyl 6-xyano-2- (2- (4-ethyl-3-iodophenyl) propan-2-yl) -1H-indole-3-carboxylate

Synonyms:4-CHLORO-3-NITROBENZONITRILE; Benzonitrile, 4-chloro-3-nitro-;
CAS No.:939-80-0
2- (4-etyl-3-iodophenyl) -2-metylpropanoic axit CAS 1256584-73-2

2- (4-etyl-3-iodophenyl) -2-metylpropanoic axit CAS 1256584-73-2

Chemical Name:2-(4-Ethyl-3-iodophenyl)-2-methylpropanoic acid
CAS No.:1256584-73-2
Page 1 of 8|< 1 2 3 4 5 6 7 8 >|