Nhà Sản phẩm

Hợp chất hương thơm

Trình liên kết PEG Azido-PEG3-Amine CAS 134179-38-7

Trình liên kết PEG Azido-PEG3-Amine CAS 134179-38-7

Số CAS:134179-38-7
Từ đồng nghĩa:11-azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine; 11-azido-3,6,9-triox vàng da-1-amin; 2-[2-[2-
Page 1 of 1